Logo AG2R LA MONDIALE
Image illustration Voordelen

VoordelenEEN INTERNATIONALE POSITIE
 • 1e Europese centrum voor beleggingsfondsen in termen van activa onder beheer
 • Aantrekkelijke omgeving en strategische ligging in het hart van Europa
 • Internationaal gerenommeerd en gediversifieerd financieel centrum
 • Specifieke knowhow en unieke expertise in Europa
 • Belangrijke speler in de (her)verzekeringssector

EEN AANBOD OP MAAT
 • Sterke financiële innovatiecapaciteit van de Luxemburgse maatschappijen
 • Ruim assortiment van kwalitatief hoogstaande beleggingsproducten die aansluiten bij tal van financiële en vermogensdoelstellingen
 • Individueel discretionair beheer op maat voor veeleisende Europese cliënten
 • Focus op de digitalisering van (her)verzekeringsoplossingen

EEN ABSOLUTE FISCALE TRANSPARANTIE
 • Ontwerp en structurering van contracten zodat ze zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de beleggers voldoen
 • Flexibiliteit in de strategie voor vermogensbeheer
 • Neutraal fiscaal stelsel voor niet-inwoners van Luxemburg
 • Toepassing van het belastingstelsel van de woonstaat, met grote aanpassingsmogelijkheden in geval van geografische mobiliteit
 • Dankzij de nieuwe regelgeving (FATCA, CRS, enz.) geen risico's dat er niet aan de fiscale regels wordt voldaan
 • Naleving van de wettelijke bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en tegen de financiering van terrorisme

OPTIMALE BESCHERMING
 •  Sterke cultuur van bescherming van beleggers
 • Proactief toezicht en proactieve controle door het Luxemburgse Commissariat aux Assurances (CAA)
 • Uniek beschermingssysteem dat berust op de 'veiligheidsdriehoek' en het 'bijzondere voorrecht'
 • AAA-rating (Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch) en een stabiel sociaal en politiek klimaat
 • Modern en beveiligd juridisch en reglementair kader dat continu wordt aangepast
 • Toepassing van ethische gedragscodes die garanderen dat alle professionals hun beroep uitoefenen volgens dezelfde strikte normen
 • Efficiënte begeleiding voor wie naar een ander land verhuist